Best Translation

My Toespraak Is Oor Alcohal En Dwelms Onder Teenages. Wat Is Dwelms? 'N Giftige Berverage Of Vloeistof.… Translated To English

Afrikaans

My toespraak is oor alcohal en dwelms onder teenages. Wat is dwelms? 'N giftige berverage of vloeistof. Alcohal vuurvaste vlugtige unflamable. Vloeistof wat vorm iintoxicating element in wyn, bier, ens. Wat is dwelms? Daar is verskillende tipes van dwelms soos mandrax, dagga, rock, kokaïen In etc.Teenagers is kwesbaar vir alcohal en dwelms. Daar is op baie In prooblems dat hierdie tieners het in die lewe wat hulle nie kan hanteer nie sulke take draai te hê alcohal en dwelms. Hulle raak angstig en wil niks wat kom daar manier om te probeer. Waar hul brein ontspan, maar Hulle weet nie hoe om skadelike sy na die brein en liggaam. Sommige tieners nie kan hanteer probleme soos Hulle beurt om die maklikste manier om uit en dwelms op Hulle nie weet nie hoe om skadelike hierdie dinge is en wat dit doen aan die liggaam. Kyk na die. Skool kinders van vandag Hulle Gebrek consentration daar op skool werk hierdie kinders eintlik smiggle sintese alcohal en dwelms in die skool tieners was veronderstel stel en voorbeeld te hê kleiner kinders koop onderhoud op Good Habits, gedrag en respek vir hierdie tieners kry so hoog op tye wat Hulle doen nie wat Hulle doen en hulle ouers weet nie hoe om dit te hanteer nie prostese tieners uit daar ouers huis net 'n fix hul behoeftes te satify te hê. Sommige van hulle eindig nie huis toe gaan vir dae. Hulle sleep op die strate. Hulle leef 'n deurmekaar lewe. Hulle kry misbruik deur others Hulle sal enigiets doen om seker Hulle einde te maak met hul behoeftes. Ek sluit In my opstel deur te sê dat tieners moet bly weg van alcohal en dwelms sy slegte want daar gesondheid. Tieners u kan nee sê vir dwelms en alcohal met sterk, wilskrag.

English

1. My speech is about alcohal and drugs among teenages. What are drugs? A toxic liquid or berverage. Alcohal refractory volatile unflamable. Liquid form iintoxicating element in wine, beer, etc.. What are drugs? There are different types of drugs like mandrax, dagga, rock, cocaine In etc.Teenagers is vulnerable to drugs and alcohal. There are many prooblems In these teenagers in life that they can not handle such tasks have turned to drugs and alcohal. They become anxious and want nothing there way to try. Where their brains relax, but they do not know how damaging to the brain and body. Some teens can handle problems as they turn to the easiest way out and on drugs they do not know how harmful this stuff is and what it does to the body. Watch the. School children today they lack consentration there homework these kids actually smiggle synthesis alcohal and drugs in school teens were supposed to set an example and have smaller children buy interview on Good Habits, behavior and respect for these teens get so high at times that They do what they do and their parents do not know how to handle teenagers prosthesis from there parents house just a fix to satify their needs too. Some of them end up not going home for days. They drag on the streets. They live in a messed up life. They get abused by others, they will do anything to ensure they end up with their needs. I include in my essay by saying that teenagers should stay away from drugs and alcohal its bad for there health. Teenagers can you say no to drugs and alcohal with strong willpower.Translated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content