Ask for a TranslationAsk for a Translation

Danish

A Translate.com Guest asked:

Gælder holdbarhedsdatoen på vakuumpakket pålæg og pålæg pakket i beskyttende atmosfære, når emballagen er brudt? Nævn 2 kritiske punkter ved rengøring af et lokale, der er produceret mad i. Nogle flødeskumskager sælges fra en køledisk, hvor temperaturen er 8 °C. Hvor mange timer må disse kager sælges? Hvor skal kontrolrapporten hænge i en butik? Nævn eksempler på, hvordan man undgår krydssmitte.

English

Translate.com Guest was given:Applies the durability date on vacuum packed deli meats and cold meats packed in protective atmosphere, when the packaging is broken? Board 2 critical points when cleaning a local produced food in. Some cream cakes are sold from a cooling disk, where the temperature is 8 ° c. How many hours do these cakes are sold? Where should the control report hang in a store? Board examples of how to avoid cross-contamination.

Translation by Microsoft® Translator

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store