Ask for a TranslationAsk for a Translation

Filipino

A Translate.com Guest asked:

Ang Batang Matulungin at Masunurin Si Paul ay nagmamadaling lumabas sa paaralan upang umuwi. Paggagalitan siya ng ina kapag mahuli siya sa pag-uwi. Habang naghihintay siya ng sasakyan may lumabas na mag-ina sa paaralan. Sa unang tingin palang niya, kitang-kita na masama ang pakiramdam ng bata. Tumayo ang mga ito sa tabi niya upang umabang din ng sasakyan maya-maya may humintong sasakyan sa harapan ni Paul. Sasakay na sana siya subalit nakita niya na namimilipit sa sakit ng tiyan ang bata. Nagmamadali siya sa pag-uwi dahil sa pagagalitan siya ng ina kapag nahuli sa pag-uwi subalit naawa siya sa bata. Alam niyang mas kailangan ng mag-ina na sumakay kaagad, kaya ipina-ubaya nalang niya ang sasakyan sa kanila. Nagpapasalamat ang ina ng bata. Naghintay muli si Paul ng susunod na sasakyan na masaya dahil nakatulong siya sa kapwa kahit sa munting paraan lang.

English

Translate.com Guest was given:The Cooperative Children Obedient and Paul hurried exit to the school to go home. Paggagalitan her mother when she catch homecoming. While waiting for the car have come to the mother school. At first glance he palang, striking unwell child. They stand beside him to umabang vehicle also shortly have cars stopped in front of Paul. But he would ride that saw him asking to abdominal pain to the child. He hurriedly went home because her mother pagagalitan when caught in the home but he had compassion on children. He knew more mothers need to ride away, so he re-excuse NALANG transport them. Obliged the mother of the child. Paul waited again the next car that happy because he helped others even in small way only.

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store