Best Translation

2012-2013 FİZİK DÖNEM ödevi KONULARI 9.sınıf Term ödevi Konuları: 1) Enerji Kaynakları Ve Enerji… Translated To English

Turkish

2012-2013 FİZİK DÖNEM ödevi KONULARI 9.sınıf Term ödevi Konuları: 1) Enerji Kaynakları ve enerji santralleri araştırma içermelidir; * Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının bu enerjilerin * Avantajları ve dezavantajları * Ülkemizde üretilen enerjilerin türü ? (Her bölge için araştırma yapın) 2) MR çalışma prensibi, CAT ve Ultrason araştırma içermelidir; * Nasıl fiziğin bu teknolojik aletler kullanılır. * MRI, CAT ve zararlı ya da değil Ultrason mısınız. * Avantajları ve dezavantajları. 3) Newton'un hareket kanunu araştırma içermelidir; hareket Newton Kanunu * Açıklama * Bizim günlük yaşamda mofion Newton'un Kanunu kullanımı. (Fotoğraf) * Resimler ve hareket Newton Kanunu ile ilgili filmler. (Eğer Bond filmleri Newton'un hareket kanunu kullanabilirsiniz düşünüyor musunuz) enerjinin korunumu 4) kanunu. Araştırma içermelidir; enerjinin korunumu * açıklanması. * Enerjinin korunumu örnekleri. (İpucu: Bir oyun düşünün bir çocuk bir salıncak ya da enerji nasıl dönüştüğünü bir kol kullanır..) * Etkinliği hakkında araştırma yapma. * Sektöründe 5 farklı araçların verimini hesaplayın. 5) Star Trek ve diğer uzay filmlerinde teknoloji araştırma içermelidir; * Star Trek film izlemek * teknolojik gelişmeler (bugün filmlerinde kullanılan ve yapılan) hakkında araştırma yapma * Bu teknolojik gelişmeler neden fizik ilerledikçe hangi. * Yeni uzay filmleri izlerken. * Gelecekte yapılabilir teknolojisi hakkında tahmin yapma.

English

1. 2012-2013 PHYSICS term paper TOPICS Term paper topics on 9th grade: 1) energy resources and energy research should include; * Renewable and non-renewable energy sources, the energy of the energy produced in our country are the advantages and disadvantages of * type? (Do research for each zone) 2) MR principle, CAT, and should include research on Ultrasound; * How to use these technological tools of physics. * MRI, CAT and not harmful or are you an ultrasound. * The advantages and disadvantages. 3) Newton &39; un law of motion should include research; Law of motion Newton * Description * our daily life mofion Newton &39; un Law usage. (Photo) * Pictures and motion Newton's law-related films. (If the Bond movies can use Newton's law of motion do you think the flour &39;) 4) law of conservation of energy. Research should include; conservation of energy * disclosure. * Examples of conservation of energy. (Hint: think of a game, a child on a swing or how it uses energy turned into an arm..) * Do research about the activity. * Calculate the efficiency of 5 different tools in the industry. 5) Star Trek films and other space technology research should include; * Star Trek watch movies * technological developments (used in the movie today and made) to do research about why these technological advances which progress of physics *. * New space when watching movies. * Can be done in the future to make assumptions about technology.Translations by Microsoft® Translator


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content