Dictionary

een translated to English

TRANSLATION
Dutch
een
English
a
EXAMPLES
Rusland bevindt zich in een neerwaartse spiraal, maar vormt nog steeds een zeer reële bedreiging voor de internationale orde in Europa en daarbuiten.
Russia is in long-term decline, but it still poses a very real threat to the international order in Europe and beyond.
Het voorwendsel van president Vladimir Poetin dat Russische troepen niet hebben deelgenomen aan de gevechten werd onlangs nagenoeg aan flarden geschoten, toen een Russische soldaat in Donetsk voor de camera's van de BBC bevestigde dat zij een beslissende rol hebben gespeeld in de terreinwinst van de opstandelingen.
President Vladimir Putin’s pretense that Russian troops were not participating in the fighting was all but shattered recently, when a Russian fighter in Donetsk confirmed to the BBC Russian service that they are playing a decisive role in rebel advances.
Het heeft een economie die afhankelijk is van de energiesector, die twee derde van de export voor zijn rekening neemt.
It remains a “one-crop economy,” with energy accounting for two-thirds of its exports.
En de bevolking slinkt – niet in de laatste plaats omdat de gemiddelde Russische man op zijn 65e overlijdt, een decennium eerder dan in andere ontwikkelde landen.
And its population is shrinking – not least because the average man in Russia dies at age 65, a full decade earlier than in other developed countries.
Hoewel liberaliserende hervormingen Rusland soelaas zouden kunnen bieden, is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke agenda zal worden omarmd in een door corruptie geplaagd land met een nadrukkelijk niet-liberaal leiderschap.
Though liberalizing reforms could cure Russia’s ailments, such an agenda is unlikely to be embraced in a corruption-plagued country with an emphatically illiberal leadership.
Poetin heeft immers getracht een neo-slavofiele identiteit te bevorderen, die bovenal wordt gedefinieerd door wantrouwen jegens de westerse culturele en intellectuele invloed.
Putin, after all, has sought to promote a neo-Slavophile identity defined above all by suspicion of Western cultural and intellectual influence.
Hoewel Poetin het nationalisme in Rusland heeft gecultiveerd –  volgens Timothy Colton van de Universiteit van Harvard noemde hij zichzelf op een recente bijeenkomst van de Valdai Discussion Club de “grootste nationalist” van het land – heeft hij daarvoor een vruchtbare bodem aangetroffen.
Though Putin has cultivated nationalism in Russia – according to Harvard University’s Timothy Colton, at a recent meeting of the Valdai Discussion Club, Putin called himself the country’s “biggest nationalist” – he found fertile ground to plow.
Gezien het feit dat andere hooggeplaatste figuren – bijvoorbeeld Dimitri Rogozin, die vorig jaar oktober een boek aanprees dat opriep tot de teruggave van Alaska – ook zeer nationalistisch zijn, is de opvolger van Poetin waarschijnlijk geen liberaal.
Given that other high-level figures – for example, Dmitry Rogozin, who last October endorsed a book calling for the return of Alaska – are also highly nationalistic, a successor to Putin would probably not be liberal.
Intussen staan de VS en Europa voor een beleidsdilemma.
In the meantime, the US and Europe face a policy dilemma.
Niemand heeft baat bij een nieuwe Koude Oorlog.
No one will benefit from a new Cold War.
EEN IN MORE LANGUAGES

Afrikaans

'n

Amharic

Arabic

أ

Azerbaijani

a

Bulgarian

a

Bengali

একটি

Bosnian (Latin)

na

Catalan

un

Cebuano

a

Czech

o

Welsh

a

Danish

en

German

ein

Greek

ένα

Esperanto

a

Spanish

un

Estonian

a

Basque

a

Persian

یک

Finnish

on

French

un

Frisian

in

Irish

a

Scots Gaelic

a

Galician

a

Gujarati

a

Hausa

a

Hawaiian

a

Hindi

एक

Hmong

a

Croatian

na

Haitian Creole

yon

Hungarian

egy

Armenian

ա

Indonesian

a

Igbo

a

Icelandic

a

Italian

un

Hebrew

.

Japanese

Javanese

a

Georgian

Kazakh

а

Khmer

មួយ

Kannada

a

Korean

Kurdish

yek

Kyrgyz

бир

Latin

autem

Luxembourgish

a

Lao

a

Lithuanian

a

Latvian

a

Malagasy

ny

Maori

a

Macedonian

a

Malayalam

a

Mongolian

a

Marathi

Malay

yang

Maltese

a

Hmong Daw

ib

Burmese

တစ်ဦး

Nepali

a

Dutch

een

Norwegian

en

Chichewa

a

Punjabi

Polish

a

Pashto

a

Portuguese

um

Romanian

o

Russian

a

Sindhi

الف

Sinhala

Slovak

a

Slovenian

a

Samoan

a

Shona

a

Somali

a

Albanian

një

Serbian (Cyrillic)

на

Serbian (Latin)

na

Sesotho

a

Sundanese

a

Swedish

en

Swahili

a

Tamil

ஒரு

Telugu

ఒక

Tajik

a

Thai

มี

Filipino

a

Klingon

.

Turkish

bir

Ukrainian

муніципа...

Urdu

ایک

Uzbek

a

Vietnamese

một

Xhosa

a

Yiddish

a

Yoruba

a

Yucatec Maya

jump'éel

Chinese (Simplified)

一个

Chinese (Traditional)

一個

Zulu

a


Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators