Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

Your password must be 8-16 characters, and include at least one lowercase letter, one uppercase letter, and a number.

Albanian

Translate.com Guest was given:Fjalëkalimi juaj duhet të jetë 8-16 karaktere, dhe të përfshijë të paktën një shkronj te vogle, një letër uppercase, dhe një numër.

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store