Best Translation

Your Facebook Email Is Based On Your Public User ID. Email Sent To This Address Goes To Facebook Messages.… Translated To Albanian

English

Your Facebook email is based on your public user ID. Email sent to this address goes to Facebook Messages. Want to personalize this address? Just set your username (above).

Albanian

1. Emaili juaj Facebook është i bazuar në ID tuaj të përdoruesit publik. Email dërguar në këtë adresë shkon për Facebook Messages. Dëshironi të personalizoni këtë adresë? Vetëm të vendosur emrin tuaj (lart).Translated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content