Best Translation

Warts On Hands And Feet 1. Soften The Wart, If It Feels Hard. Bathe, Do The Dishes, Or Soak Your Feet… Translated To Albanian

English

Warts on hands and feet 1. Soften the wart, if it feels hard. Bathe, do the dishes, or soak your feet in warm water for 20-30 minutes before applying. 2. Scrape, ruffle, or pick at the skin of the wart if needed, so that EndWarts can penetrate the wart. For example, use the inside of scissors. On cuticle warts, which may be difficult to remove, a small hole can be poked in the outer skin (painless) for the solution to get into the wart. In case of thick skin covering inward/flat warts, carefully remove the hard skin which otherwise can create a cover over the wart and prevent removal. Do not use a file on the warts as it then may hurt, become sore, and it will only build a new hard surface over the wart. The black spots (blood capillaries) can occasionally bleed a bit. Wait several minutes for it to stop before applying EndWarts, otherwise it may burn. If a burning sensation is felt, pour some cold water over it to ease the discomfort. 3. Dip a cotton swab in EndWarts and scrape against the bottle neck. There should only be a small amount on the swab. It should not

Albanian

1. Lytha në duar dhe këmbë 1. Zbutur lez, në qoftë se ajo ndjehet e vështirë. Të lahet, të bëjë enët, apo thith këmbët tuaja në ujë të ngrohtë për 20-30 minuta para se të aplikoni. 2. Hall, rrudhosje, ose marr në lëkurën e lez nëse është e nevojshme, në mënyrë që të mund të depërtojnë EndWarts lez. Për shembull, përdorni brenda gërshërë. Në lytha cuticle, të cilat mund të jetë e vështirë për të hequr, një vrimë të vogël mund të poked në lëkurën e jashtme (pa dhimbje) për zgjidhje për të marrë në lez. Në rastin e lëkurë të trashë që mbulon të brendshme / lythat banesë, hiqni me kujdes lëkurën e vështirë të cilat përndryshe mund të krijojë një mbulesë mbi lez dhe për të parandaluar largimin. Mos përdorni një fotografi për lythat që pastaj mund të dëmtojë, të bëhet i lënduar, dhe ai vetëm do të ndërtojë një sipërfaqe të re të vështirë mbi lez. Njollat ​​e zeza (kapilarët e gjakut) mund të herë pas here të rrjedh gjak pak. Prisni disa minuta për atë për të ndaluar para se të aplikoni EndWarts, përndryshe ajo mund të djegur. Nëse një ndjesi djegie është ndjerë, i hedh pak ujë të ftohtë mbi të për të lehtësuar parehati. 3. Dip një shtupë pambuku në EndWarts dhe hall kundër qafë shishe. Nuk duhet të jetë vetëm një sasi të vogël në shtupë. Ajo nuk duhet tëTranslated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content