Best Translation

This Kongregate Game Requires The Unity3D 3.1 (or Higher) Plugin. It Is Free, And Takes Only A Few Minutes… Translated To Albanian

English

This Kongregate game requires the Unity3D 3.1 (or higher) plugin. It is free, and takes only a few minutes to install. Note: if you have trouble with upgrading Unity, uninstall the old version first. Experience Unity True 3D in a web browser More realistic physics Amazing graphics Easy to install Click the button to get started!

Albanian

1. Kjo lojë Kongregate kërkon Unity3D 3.1 (ose më e lartë) plugin. Ajo është e lirë, dhe merr vetëm disa minuta për të instaluar. Shënim: në qoftë se ju keni probleme me përmirësimin e Unitetit, uninstall versionin e vjetër të parë. Përvoja Uniteti True 3D në një shfletues web më realiste fizika Amazing graphics lehtë për të instaluar Klikoni butonin për të filluar!Translated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content