Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

This Kongregate game requires the Unity3D 3.1 (or higher) plugin. It is free, and takes only a few minutes to install. Note: if you have trouble with upgrading Unity, uninstall the old version first. Experience Unity True 3D in a web browser More realistic physics Amazing graphics Easy to install Click the button to get started!

Albanian

Translate.com Guest was given:Kjo lojë Kongregate kërkon Unity3D 3.1 (ose më e lartë) plugin. Ajo është e lirë, dhe merr vetëm disa minuta për të instaluar. Shënim: në qoftë se ju keni probleme me përmirësimin e Unitetit, uninstall versionin e vjetër të parë. Përvoja Uniteti True 3D në një shfletues web më realiste fizika Amazing graphics lehtë për të instaluar Klikoni butonin për të filluar!

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store