Best Translation

Please Use Only Letters (a-z), Numbers, And Periods. This Should Be An Email Address You Already Own.… Translated To Albanian

English

Please use only letters (a-z), numbers, and periods. This should be an email address you already own. If you don't have one, you can leave this empty. Prove you’re not a robot

Albanian

1. Ju lutem përdorni vetëm shkronja (AZ), numrat, dhe periudha. Kjo duhet të jetë një adresë e-mail që ju tashmë vetë. Nëse ju nuk keni një të tillë, ju mund të lënë këtë bosh. Të provojë ju nuk jeni një robotTranslated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content