Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

Please choose a password with a mix of lower and upper case letters, numbers and symbols. Passwords must have at least 8 characters and contain at least two of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. Create a password

Albanian

Translate.com Guest was given:Ju lutem zgjidhni një fjalëkalim me një përzierje të ulëta dhe rasteve sipërme shkronja, numra dhe simbole. Fjalëkalimet duhet të ketë të paktën 8 karaktere dhe të përmbajë të paktën dy nga të mëposhtmet: letra uppercase vogle shkronja, numra, dhe simbole. Krijo një fjalëkalim

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store