Best Translation

Please Choose A Password With A Mix Of Lower And Upper Case Letters, Numbers And Symbols. Passwords… Translated To Albanian

English

Please choose a password with a mix of lower and upper case letters, numbers and symbols. Passwords must have at least 8 characters and contain at least two of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. Create a password

Albanian

1. Ju lutem zgjidhni një fjalëkalim me një përzierje të ulëta dhe rasteve sipërme shkronja, numra dhe simbole. Fjalëkalimet duhet të ketë të paktën 8 karaktere dhe të përmbajë të paktën dy nga të mëposhtmet: letra uppercase vogle shkronja, numra, dhe simbole. Krijo një fjalëkalimTranslated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

2. English

By LavanyaHave a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content