Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

Hello Dear, I am Mark Odens, a Lawyer in Cotonou Republic of Benin , Mr.Joerg Ndreka a gold merchant who was my client and died as a result of lung cancer without a WILL, Now i want to present your name to Mr.Joerg's bank, so that the money left behind by Mr Joerg can be transfer to your account through my help. The money value US $10.5M was lodged in a local bank here by Mr Joerg before his death on 23rd November 2008, I need your information so That I can present you to the bank as the next of kin for further proceeding: Please provide Your full Name and Address, Your Age, Occupation and Position,your email address and Mobile number for Communication Purpose, Please reply via my personal email: [email protected], so that I will send more details of Mr. Joerg to you. 002296-6610-045 Thanks, Odens

Albanian

Translate.com Guest was given:Përshëndetje Zotëri, Unë jam Mark Odens, një avokat në Cotonou Republikën e Beninit, Mr.Joerg Ndreka një tregtar ari që ishte klienti im dhe vdiq si pasojë e kancerit të mushkërive pa DO, Tani i duan të paraqesë emrin tuaj për Mr.Joerg-së bankare, në mënyrë që paratë e lënë pas nga Z. Joerg mund të jetë transferim në llogarinë tuaj me ndihmën time. Vlera e parave US $ 10.5 milion u paraqitur në një bankë lokale këtu nga Z. Joerg para vdekjes së tij më 23 nëntor 2008, kam nevojë për informacionin tuaj në mënyrë që unë mund të ju paraqesim në bankë si të afërmit për procedim të mëtejshëm: Ju lutemi të sigurojë të plotë Juaj Emri dhe Adresa, Mosha juaj, Profesioni dhe Pozicioni, mail adresën tuaj dhe numrin Mobile për Qëllimi Komunikim, Ju lutemi të përgjigjeni me anë të email time personale: [email protected], kështu që unë do të dërgojë më shumë detaje të z Joerg për ju. 002296-6610-045 Faleminderit, Odens

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store