Ask for a TranslationAsk for a Translation

English

A Translate.com Guest asked:

Do you know the people you're sending friend requests to? You've been sending friend requests to people who don't know you. Facebook is a place for connecting with people you know well, like: Family Classmates and coworkers People you know personally I understand that if I send friend requests to people who don't know me, I could be blocked.

Albanian

Translate.com Guest was given:A e dini se njerëzit që ju jeni dërguar kërkesa mik për të? Ju keni qenë dërguar kërkesa mik për njerëzit që nuk të njohin. Facebook është një vend për lidhjen me njerëzit që ju e dini mirë, si: Shokët e klasës familjare dhe coworkers njerëzit që ju njohin personalisht e kuptoj se në qoftë se unë të dërgoj kërkesa mik për njerëzit që nuk e di mua, unë mund të bllokohet.

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store