Dictionary

a translated to Hungarian

TRANSLATION
English
a
Hungarian
egy
EXAMPLES
Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában.
One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin.
Az asztalon kicsomagolt posztóminta–gyűjtemény hevert szanaszét - Samsa utazó ügynök volt -, fölötte pedig ott lógott a kép, amelyet nemrég vágott ki egy képes folyóiratból, és foglalt csinos, aranyozott keretbe.
A collection of textile samples lay spread out on the table - Samsa was a travelling salesman - and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame.
Hogyan is késne le különben Gregor egy vonatot!
Why else would Gregor have missed a train!
Szinte már bosszant, hogy sohasem megy el este szórakozni; most egy hétig itt volt a városban, de egy este se ment el hazulról.
It nearly makes me cross the way he never goes out in the evenings; he's been in town for a week now but stayed home every evening.
Most például faragott két-három este egy kis keretet, meg fog lepődni, milyen kedves; benn lóg a szobájában, mindjárt megnézheti, mihelyt Gregor kinyitja az ajtót.
He's made a little frame, for instance, it only took him two or three evenings, you'll be amazed how nice it is; it's hanging up in his room; you'll see it as soon as Gregor opens the door.
A főnök célzott ugyan reggel mulasztásának lehetséges magyarázatára - egy nemrégiben önre bízott inkasszóról volt szó -, én azonban majdhogynem becsületszóra kijelentettem, hogy ez a magyarázat nem lehet helytálló.
This morning, your employer did suggest a possible reason for your failure to appear, it's true - it had to do with the money that was recently entrusted to you - but I came near to giving him my word of honour that that could not be the right explanation.
Hisz semmi alapja a szemrehányásoknak, amelyekkel illet; nekem nem is szóltak róla egy szót sem.
There's no basis for any of the accusations you're making; nobody's ever said a word to me about any of these things.
Nekidőlt egy közeli szék támlájának, és lábacskáival megkapaszkodott a szélében.
Now he let himself fall against the back of a nearby chair and held tightly to the edges of it with his little legs.
Közben jócskán kivilágosodott, élesen kirajzolódott az utca túlsó oldalán a szemközt álló végtelen, szürkésfekete ház egy részlete - kórház volt - és a homlokzatot szigorúan áttörő ablakok szabályos sora; még most is esett, de már csak nagy, elkülöníthető, sőt jóformán egyenként földre szórt cseppekben.
Meanwhile the day had become much lighter; part of the endless, grey-black building on the other side of the street - which was a hospital - could be seen quite clearly with the austere and regular line of windows piercing its façade; the rain was still falling, now throwing down large, individual droplets which hit the ground one at a time.
És amíg Gregor beszélt, egy pillanatra sem állt meg, hanem Gregort szüntelenül szemmel tartva hátrált az ajtó felé, de olyan lassan, mintha titkos parancs tiltaná, hogy elhagyja a szobát.
He did not keep still for a moment while Gregor was speaking, but moved steadily towards the door without taking his eyes off him.
A IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in English to Hungarian?

Translate.com Enterprise provides professional translations for text requiring perfect grammar, superior accuracy and an in-depth understanding of the language.

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Hungarian

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators