Dictionary

a translated to Czech

TRANSLATION
English
a
Czech
o
EXAMPLES
Vtom ke mně přistoupil číšník a zamumlal něco o pumovém útoku v New Yorku.
A waiter came up to me and mumbled something about a bomb attack in New York.
Ten mi prozradil, že všichni Venezuelané věří, že se narodili s „bochníkem chleba pod paží“ – tedy že mají právo podílet se na ropných příjmech země.
He told me that all Venezuelans believed that they had been born with a “loaf under their arm” – that is, a right to a share in the country’s oil revenues.
V důsledku toho nikdo tvrdě nepracuje.
As a result, no one worked hard.
Pokládají ho spíš za škodlivého fanfaróna než za nebezpečného revolucionáře.“ V následujícím roce skutečně přišel pokus o převrat.
They see him as a damaging buffoon, rather than as a dangerous revolutionary.”
Chávez ho však přežil a posléze vyhrál druhé, třetí a pak i čtvrté volby.
In fact, a coup against him was attempted a year later.
Debata o Chávezově politickém odkazu je posmrtnou rekonstrukcí ideologických bitev svedených za jeho života.
The debate over Chávez’s political legacy is a posthumous re-enactment of the ideological battles that were fought while he was alive.
Chávez proměnil PDVSA ve své osobní léno a používal ho jako dojnou krávu; mnoho jeho sociálních programů bylo financováno přímo z rozpočtu firmy.
Chávez turned PDVSA into a personal fiefdom and used it as a cash cow; many of his social programs were funded directly from the company’s budget.
Kromě krátké přestávky po finanční krizi v roce 2008 podporovaly prudce rostoucí ceny ropy v uplynulém desetiletí hospodářskou expanzi.
For the past decade, booming oil prices have spurred economic expansion, with only a short break following the financial crisis of 2008.
Klopýtající výkonnost ropného exportu a prudký vzestup dovozu souvisejícího s budováním infrastruktury však v kombinaci s explozivním růstem veřejných výdajů přiživovaly setrvale vysokou inflaci, jejíž roční míra dnes přesahuje 20%.
Yet stumbling oil-export performance and a sharp rise in infrastructure-related imports, combined with an explosive growth in public spending, have fueled consistently high levels of inflation, with the annual rate now at more than 20%.
Vydávání dolarových bondů bylo významným zdrojem machinací, kdy spekulanti nakupovali dolarový dluh za oficiální směnný kurz, prodali ho za dolary v hotovosti a ty pak na černém trhu vyměnili v mnohem příznivějším kurzu za bolívary.
The issuance of dollar bonds was a major source of abuse, with speculators buying dollar debt at the official exchange rate, selling it for greenbacks, and then exchanging them for bolivars at a much higher rate on the black market.
A IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in English to Czech?

Translate.com Enterprise provides professional translations for text requiring perfect grammar, superior accuracy and an in-depth understanding of the language.

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators