Login with Facebook

Kartilya Ng Katipunan The Kartilya Ng Katipunan (English: Primer Of The Katipunan) Served As The Guidebook For New Members Of The Organization, Which Laid Out The Group's Rules And Principles. The First Edition Of The Kartilya was Written By Andres Bonifacio, Emilio Jacinto will Later Pen A Revised Decalogue. Translated to Filipino

English to Filipino

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

January 8, 2013, 7:10 pm

Was this translation helpful?   Yes No


10 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Kartilya ng Katipunan The Kartilya ng Katipunan (English: Primer of the Katipunan) served as the guidebook for new members of the organization, which laid out the group's rules and principles. The first edition of the Kartilya was written by Andres Bonifacio, Emilio Jacinto will later pen a revised Decalogue."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Kartilya Ng KATIPUNAN Ang Kartilya Ng KATIPUNAN (Ingles: panimulang aklat sa pagbasa ng KATIPUNAN) ay nagsilbi bilang ang guidebook para sa mga bagong miyembro ng samahan, na inilatag ang mga panuntunan at mga simulain ng pangkat. Ang unang edisyon ng Kartilya ay isinulat ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto ay mamaya panulat ng binagong dekalogo."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation