Login with Facebook

([email protected]) Emri Im është Doris Diane, Jam Një Vajzë Në Kërkim Të Një Mik Të Mirë, Unë Shpresoj Se Ju Do Të Mirëpresë Kërkesën Time Të Përulur Me Zemër Të Mirë, Ju Mund Të Ketë Adresën Time Private E-mail Dhe Të Shkruani Për Mua Në Tim Adresa E E-mail Dhe Unë Do Të Ju Dërgojnë Më Shumë Nga Fotot E Mia, Vetëm Ndjehen Të Lirë Dhe Të Më Kontaktoni Me Adresën Time Private E-mail Dhe Ne Do Të Flasim Shumë Mirë Dhe E Di Edhe Veten Shumë Mirë, ([email protected]) Në Sajë Dhe Të Marrë Kujdesi I Mirë Për Veten. Zoti E Bekoftë. Translated to English

Albanian to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

November 23, 2013, 7:04 pm

Was this translation helpful?   Yes No


13 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"([email protected]) Emri im është Doris Diane, jam një vajzë në kërkim të një mik të mirë, unë shpresoj se ju do të mirëpresë kërkesën time të përulur me zemër të mirë, ju mund të ketë adresën time private e-mail dhe të shkruani për mua në tim Adresa e e-mail dhe unë do të ju dërgojnë më shumë nga fotot e mia, vetëm ndjehen të lirë dhe të më kontaktoni me adresën time private e-mail dhe ne do të flasim shumë mirë dhe e di edhe veten shumë mirë, ([email protected]) në sajë dhe të marrë Kujdesi i mirë për veten. Zoti e bekoftë."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Reyazul H.

Reyazul H. gave a translation


"[email protected]"


Your nifty translation goes here.

"([email protected] ) My name is Doris Diane, am a girl looking for a good friend, i hope that you will welcome my humble request with good heart, you can have my private e-mail address and write to me to my e-mail address and i will send you more of my pictures, just feel free and contact me with my private e-mail address and we will talk very well and even know ourselves very well, ( [email protected] ) thanks and take good care of yourself. God bless. " November 23, 2013, 7:04 pm by Google Translate

Google Translate

Improve this translation