Login with Facebook

Bulag Ka, Juan Ni: Ariana Trinidad Bumaon Sa Tao, Kuko Ng Pangako, At Ngiti Ng Pulitiko, Na Plantsado Pati Kwelyo. Sa Eleksyon Lang Nakita, Ang Kumag Na Kongresista, Pagkat Nakatago Sa Lungga, Ng Kaniyang Malamig Na Kuta. Tahimik Sa Buong Taon Maingay Sa Eleksyon Parang Naghahamon Wala Kasing Laman Ang Garapon. Ang Bulsa Ng Pagkatao Ng Hayop Sa Kongreso, Ay Nakadeposito Sa Bituka Ng Bangko. Inumit Na Salapi Walang Makapagsabi Kahit Na Piping Saksi Kalat-kalat Kasi. Bundat Ang Bulsikot Sa Pangungurakot, Ang Kaban: Sinimot. Sinaid Pati Ipot. Tuso Si Hudas Planado Ang Lahat Walang Mga Pekas Kahit Isang Bakas. Ang Hahatol Ay Bulag Bingi Ang Katulad Kaya Nakaligtas Ang Lider… Translated to English

Filipino to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

March 6, 2013, 5:30 pm

Was this translation helpful?   Yes No


18 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


" Bulag Ka, Juan ni: Ariana Trinidad Bumaon sa tao, Kuko ng pangako, At ngiti ng pulitiko, Na plantsado pati kwelyo. Sa eleksyon lang nakita, Ang kumag na kongresista, Pagkat nakatago sa lungga, Ng kaniyang malamig na kuta. Tahimik sa buong taon Maingay sa eleksyon Parang naghahamon Wala kasing laman ang garapon. Ang bulsa ng pagkatao Ng hayop sa Kongreso, Ay nakadeposito Sa bituka ng bangko. Inumit na salapi Walang makapagsabi Kahit na piping saksi Kalat-kalat kasi. Bundat ang bulsikot Sa pangungurakot, Ang kaban: sinimot. Sinaid pati ipot. Tuso si Hudas Planado ang lahat Walang mga pekas Kahit isang bakas. Ang hahatol ay bulag Bingi ang katulad Kaya nakaligtas Ang lider na huwad. Kailan ititigil ni Juan Ang pakikipagbolahan Sa bingo ng gahaman At roleta ng kasakiman? "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Blind You, John by: Ariana Pierce Trinidad man, Nail commitment, and politicians smile, who plantsado collar as well. With elections just seen, the fu congressman, since that was hidden in the cave, of his cold wall. Quiet Bump in the election year seems Challenges not as empty jars. The pocket being of animals in Congress, is deposited In the bowels of the bank. No cash Inumit makapagsabi Although mute witness because Sporadic. Glutted the bulsikot On corruption, the ark: sinimot. Drained as droppings. Foxy Judas planned all No sunspot Even a trace. The judge was blind Deaf So the same beat the leader false. When John stopped the pakikipagbolahan In bingo and roulette greed greedy?"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation