Login with Facebook

Ang Batang Matulungin At Masunurin Si Paul Ay Nagmamadaling Lumabas Sa Paaralan Upang Umuwi. Paggagalitan Siya Ng Ina Kapag Mahuli Siya Sa Pag-uwi. Habang Naghihintay Siya Ng Sasakyan May Lumabas Na Mag-ina Sa Paaralan. Sa Unang Tingin Palang Niya, Kitang-kita Na Masama Ang Pakiramdam Ng Bata. Tumayo Ang Mga Ito Sa Tabi Niya Upang Umabang Din Ng Sasakyan Maya-maya May Humintong Sasakyan Sa Harapan Ni Paul. Sasakay Na Sana Siya Subalit Nakita Niya Na Namimilipit Sa Sakit Ng Tiyan Ang Bata. Nagmamadali Siya Sa Pag-uwi Dahil Sa Pagagalitan Siya Ng Ina Kapag Nahuli Sa Pag-uwi Subalit Naawa Siya Sa Bata. Alam Niyang Mas Kailangan Ng Mag-ina Na Sumakay Kaagad, Kaya… Translated to English

Filipino to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

December 13, 2012, 10:26 pm

Was this translation helpful?   Yes No


9 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Ang Batang Matulungin at Masunurin Si Paul ay nagmamadaling lumabas sa paaralan upang umuwi. Paggagalitan siya ng ina kapag mahuli siya sa pag-uwi. Habang naghihintay siya ng sasakyan may lumabas na mag-ina sa paaralan. Sa unang tingin palang niya, kitang-kita na masama ang pakiramdam ng bata. Tumayo ang mga ito sa tabi niya upang umabang din ng sasakyan maya-maya may humintong sasakyan sa harapan ni Paul. Sasakay na sana siya subalit nakita niya na namimilipit sa sakit ng tiyan ang bata. Nagmamadali siya sa pag-uwi dahil sa pagagalitan siya ng ina kapag nahuli sa pag-uwi subalit naawa siya sa bata. Alam niyang mas kailangan ng mag-ina na sumakay kaagad, kaya ipina-ubaya nalang niya ang sasakyan sa kanila. Nagpapasalamat ang ina ng bata. Naghintay muli si Paul ng susunod na sasakyan na masaya dahil nakatulong siya sa kapwa kahit sa munting paraan lang."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"The Cooperative Children and abiding Paul was hurried out of school to go home. Paggagalitan her mother when she catch homecoming. While waiting for her car may appear to mother school. At first glance falange him, striking unwell child. They stood next to her car to umabang also later with vehicle stopped in front of Paul. But he would ride that saw him writhing in stomach pain child. Him to hurry home because her mother pagagalitan when caught in the home but he had compassion on children. He knew more mothers need to ride away, so he re-excuse nalang the car to them. Grateful mother. Paul waited again the next car that happy because he helped fellow even in small ways only."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation