Login with Facebook

2012-2013 FİZİK DÖNEM ödevi KONULARI 9.sınıf Term ödevi Konuları: 1) Enerji Kaynakları Ve Enerji Santralleri Araştırma Içermelidir; * Yenilenebilir Ve Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarının Bu Enerjilerin * Avantajları Ve Dezavantajları * Ülkemizde üretilen Enerjilerin Türü ? (Her Bölge Için Araştırma Yapın) 2) MR çalışma Prensibi, CAT Ve Ultrason Araştırma Içermelidir; * Nasıl Fiziğin Bu Teknolojik Aletler Kullanılır. * MRI, CAT Ve Zararlı Ya Da Değil Ultrason Mısınız. * Avantajları Ve Dezavantajları. 3) Newton'un Hareket Kanunu Araştırma Içermelidir; Hareket Newton Kanunu * Açıklama * Bizim Günlük Yaşamda Mofion Newton'un Kanunu Kullanımı. (Fotoğraf) * Resimler Ve Hareket Newton Kanunu Ile Ilgili Filmler. (Eğer Bond Filmleri Newton'un Hareket Kanunu Kullanabilirsiniz Düşünüyor Musunuz) Enerjinin Korunumu… Translated to English

Turkish to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

February 19, 2013, 12:30 pm

Was this translation helpful?   Yes No


7 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"2012-2013 FİZİK DÖNEM ödevi KONULARI 9.sınıf Term ödevi Konuları: 1) Enerji Kaynakları ve enerji santralleri araştırma içermelidir; * Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının bu enerjilerin * Avantajları ve dezavantajları * Ülkemizde üretilen enerjilerin türü ? (Her bölge için araştırma yapın) 2) MR çalışma prensibi, CAT ve Ultrason araştırma içermelidir; * Nasıl fiziğin bu teknolojik aletler kullanılır. * MRI, CAT ve zararlı ya da değil Ultrason mısınız. * Avantajları ve dezavantajları. 3) Newton'un hareket kanunu araştırma içermelidir; hareket Newton Kanunu * Açıklama * Bizim günlük yaşamda mofion Newton'un Kanunu kullanımı. (Fotoğraf) * Resimler ve hareket Newton Kanunu ile ilgili filmler. (Eğer Bond filmleri Newton'un hareket kanunu kullanabilirsiniz düşünüyor musunuz) enerjinin korunumu 4) kanunu. Araştırma içermelidir; enerjinin korunumu * açıklanması. * Enerjinin korunumu örnekleri. (İpucu: Bir oyun düşünün bir çocuk bir salıncak ya da enerji nasıl dönüştüğünü bir kol kullanır..) * Etkinliği hakkında araştırma yapma. * Sektöründe 5 farklı araçların verimini hesaplayın. 5) Star Trek ve diğer uzay filmlerinde teknoloji araştırma içermelidir; * Star Trek film izlemek * teknolojik gelişmeler (bugün filmlerinde kullanılan ve yapılan) hakkında araştırma yapma * Bu teknolojik gelişmeler neden fizik ilerledikçe hangi. * Yeni uzay filmleri izlerken. * Gelecekte yapılabilir teknolojisi hakkında tahmin yapma."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"2012-2013 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONULARI 9.sınıf Dönem Ödevi Konuları: 1)Energy Sources and power plants The research must contain ; *Renewable and nonrenewable energy sources *Advantages and disadvantages of these energies *The type of energies which are produced in our country? (Make research for every region) 2) Working principle of MRI ,CAT and Ultrasound The research must contain ; *How physics is used in that technological instruments. *Are MRI ,CAT and Ultrasound harmful or not. *Advantages and disadvantages of them. 3) Newton’s Law of motion The research must contain; *Explanation of Newtons Law of motion *The usage of Newton’s Law of mofion in our every day life. (Photographs) *Pictures and films about Newtons Law of motion.(Do you think Bond’s films use Newton’s Law of motion) 4)The law of conservation of energy. The research must contain; *Explanation of conservation of energy . *Examples of conservation of energy.(Hint:Think about a playground. When a child uses a swing or a lever how energy is transformed. ) *Making research about efficiency . *Calculate the efficiency of 5 different instruments in industry. 5) The technology in Star Trek and the other space films The research must contain; *Watching Star Trek films *Making research about the technological improvements (used in films and performed today) *Which progresses in physics cause this technological improvements. *Watching new space films. *Making estimation about the technology which can be performed in the future."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation