Login with Facebook

This Kongregate Game Requires The Unity3D 3.1 (or Higher) Plugin. It Is Free, And Takes Only A Few Minutes To Install. Note: If You Have Trouble With Upgrading Unity, Uninstall The Old Version First. Experience Unity True 3D In A Web Browser More Realistic Physics Amazing Graphics Easy To Install Click The Button To Get Started! Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

March 16, 2013, 8:32 am

Was this translation helpful?   Yes No


10 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"This Kongregate game requires the Unity3D 3.1 (or higher) plugin. It is free, and takes only a few minutes to install. Note: if you have trouble with upgrading Unity, uninstall the old version first. Experience Unity True 3D in a web browser More realistic physics Amazing graphics Easy to install Click the button to get started!"


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Kjo Kongregate lojë kërkon plugin Unity3D 3.1 (ose më e lartë). Ajo është e lirë, dhe merr vetëm disa minuta për të instaluar. Shënim: nëse keni probleme me përmirësimin e Unitetit, uninstall versionin e vjetër të parë. Uniteti Përvoja 3D Vërtetë në një shfletues web graphics Më shumë realiste fizika Amazing lehtë për të instaluar Klikoni butonin për të filluar!"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation