Login with Facebook

Re-sent Confirmation Code. Check Your Account. The Easiest Way To Confirm Your Account Is To Connect To . This Will Automatically Confirm Your Account And Search Your Email Contacts To Find Friends Who Are On Facebook (see How It Works) . E-maili Juaj: [email protected] Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

January 26, 2013, 9:03 am

Was this translation helpful?   Yes No


17 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Re-sent confirmation code. Check your account. The easiest way to confirm your account is to connect to . This will automatically confirm your account and search your email contacts to find friends who are on Facebook (see how it works) . E-maili juaj: [email protected] "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Ri-dërguar kodin e konfirmimit. Kontrolloni llogarinë tuaj. Mënyra më e lehtë për të konfirmuar llogarinë tuaj është që të lidheni. Kjo automatikisht do të konfirmojë llogarinë tuaj dhe të kërkoni kontaktet tuaja email për të gjetur miq të cilët janë në Facebook (shih se si funksionon). E-maili listë e: @ kosovaks.com lina.moza.12"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation