Login with Facebook

Import Contacts From Your Account And Store Them On Facebook's Servers Where They May Be Used To Help Others Search For Or Connect With People Or To Generate Suggestions For You Or Others. Contact Info From Your Contact List And Message Folders May Be Imported. Professional Contacts May Be Imported But You Should Send Invites To Personal Contacts Only. Please Send Invites Only To Friends Who Will Be Glad To Get Them. Ju Mundëni Në ç'do Kohë Të Përpunoni Kontaktet E Impo Rtuara Ose T'i Fshini Ato Krejtësish Translated to Albanian

Spanish to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

January 1, 2013, 8:51 am

Was this translation helpful?   Yes No

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Import contacts from your account and store them on Facebook's servers where they may be used to help others search for or connect with people or to generate suggestions for you or others. Contact info from your contact list and message folders may be imported. Professional contacts may be imported but you should send invites to personal contacts only. Please send invites only to friends who will be glad to get them. Ju mundëni në ç'do kohë të përpunoni kontaktet e impo rtuara ose t'i fshini ato krejtësish"


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Importojë kontaktet nga llogaria juaj dhe ruajtur ato në serverat e Facebook mund të jetë ku ata kanë përdorur për të kërkuar për të ndihmuar të tjerët apo Lidhu me njerëz apo për të gjeneruar sugjerime për ju ose të tjerët. Kontakt info nga lista e kontakteve tuaja dhe dosjet mesazh mund të importohen. Kontakte profesionale mund të importohen, por duhet që ju të dërgoni fton për kontaktet stafit vetëm. Ju lutemi të dërgoni vetëm fton për miqtë të cilët do të jenë të kënaqur për të marrë ato. Ju mundëni ne ç'do Kohe te përpunoni dhe të vendosë kontaktet rtuara OSE t'i fshini ATO krejtësish"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation