Login with Facebook

Che Palla Mia Madre Che Dice Sempre Le Stesse Cose! Avrai Capito Che Manglio Il Parmigiano (grattuggiato) Col Cucchiaino No? Sono Ani Che Lo Faccio ! Ho Provato Anche La Cascata In Bocca Dal Grati Ma Lei Appena Lo Accendo Corre In Cucina! Una Volta L'ho Fatto Apposta ,l'ho Acceso è Arrivata Come Un Fulmine ! Translated to Albanian

Italian to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

February 4, 2013, 4:00 pm

Was this translation helpful?   Yes No

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"che palla mia madre che dice sempre le stesse cose! avrai capito che manglio il parmigiano (grattuggiato) col cucchiaino no? sono ani che lo faccio ! ho provato anche la cascata in bocca dal grati ma lei appena lo accendo corre in cucina! una volta l'ho fatto apposta ,l'ho acceso è arrivata come un fulmine !"


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"topin që nëna ime gjithmonë e thotë të njëjtat gjëra! ju e kuptoni se djathi lloj djathi (integruar manglio) me një lugë të drejtë? janë kafshë që bëj unë! Unë gjithashtu u përpoq ujëvarë në gojë nga mirënjohës, por ajo shkon në kuzhinë sa më shpejt që unë kthyer atë në! Unë një herë e bëri atë me qëllim, unë kam ardhur në si rrufe!"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation